მოკლედ ინფორმაცია თუ ვინ ვართ ჩვენ

ჩვენ შესახებ
ა(ა)იპ „საქართველოს ტივტივით სპორტული თევზჭერის ეროვნული ფედერაცია“ (შემდგომში – ფედერაცია) წარმოადგენს სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერის მიმდევართა ნებაყოფლობით გაერთიანება, რომელიც დაარსდა 2013წ. 24 ოქტომბერს.
ფედერაციის მიზნებია: საქართველოში ტივტივის მეთოდით სპორტული თევზჭერის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, ამ მხრივ საზოგადოების მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა, ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის ერთ-ერთი მიმართულების განვითარება; ტივტივით სპორტულ თევზჭერაში ტურნირებისა და ფესტივალების ჩატარების ორგანიზება, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. უფრო ვრცლად იხ. ფედერაციის წესდება.

ka_GE